ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru incheierea unui contract de Servicii de închiriere autobasculanta, utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, pentru anul 2017 Servicii de închiriere autobasculanta, utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 15.06.2017  inclusiv, pentru Servicii de închiriere autobasculanta, utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator avand valoare estimata de  94.832  lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod  CPV: 45500000-2 cu Titlul  “Servicii de închiriere autobasculanta si utilaje cu operator pentru Mun. Marghita.

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 15.06.2017 ora 15:00 pe e-mailul Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/servici si pretul total/servici exprimat in lei fara TVA pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/servici si pret total/servici lei fara TVA

Buldoexcavatorul se va inlocui cu excavator atat in Caietul de sarcini cat si in Model-Anexa pret unitar/servicii si pret total /servicii lei fara TVA.