ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru incheierea unui contract de de executie pentru realizarea unor lucrari de amenajare la Piata Obor din municipiul Marghita necesare pentru buna functionare a acesteiaa

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, pentru realizarea unor lucrari de amenajare la Piata Obor din municipiul Marghita necesar pentru buna functionare a acesteia.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele financiare in SEAP pana la data de 28.06.2017 inclusiv, pentru realizarea unor lucrari de amenajare la Piata Obor din municipiul Marghita necesar pentru buna functionare a acesteia.

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 441.080 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • Cod CPV : 45111291-4 cu titlulLucrari de amenajare la Piata Obor din municipiul Marghita

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 28.06.2017 ora 15:00 ofertele si pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, actele solicitate in caietul de sarcini – Devizul oferta intocmite pe baza cantitatilor din anexelor 1,2,3,4,5, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Anexele nr.1,2,3,4,5 – Listele cu cantitatile de lucrari

antemasuratoare boxa metalica

ANTEMASURATOARE PIETRUIRE

ANTEMASURATOARE RETEA APA

antemasuratoare rigole

ANTEMASURATOARE ASFALTARE