ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de servicii ” Elaborare studiu de fezabilitate – Amenajare piaţă agroalimentară Mun. Marghita, str. Progresului, nr. 100, jud. Bihor.

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, servicii  de Elaborare studiu de fezabilitate – Amenajare piaţă agroalimentară Mun. Marghita, str.  Progresului, nr. 100, jud. Bihor“

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 09.01.2018  inclusiv, pentru servicii de: Elaborare studiu de fezabilitate – Amenajare piaţă agroalimentară Mun. Marghita, str.  Progresului, nr. 100, jud. Bihor“ ,  intocmita  conform Temei de  proiectare atasate.

Valoarea  totala estimata  a achizitiei este de  86200 lei fara TVA.

 Ofertantii interesati isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel:

  • cod CPV: 79314000-8 cu titlul  “Elaborare studiu de fezabilitate – Amenajare piaţă agroalimentară Mun. Marghita, str.  Progresului, nr. 100, jud. Bihor”.

      In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 09.01.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  oferta financiara intocmita  conform Ordinul MLPAT 11/N respectiv Onorariile de referinţă aprobat de Conferinţa Naţională a OAR, in original,  in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt – in format electronic  Tema de proiectare