ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de materiale sanitare, necesare pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita

 Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, pentru anul 2017 materiale sanitare, necasera pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 12.05.2017 inclusiv, pentru pachetul de materiale sanitare prevazute in caietului de sarcini, avand valoare estimata de 420 lei fara TVA

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 33140000-0 cu titlul “ MATERIALE SANITARE pentru cabinetele medicale – Primaria Marghita”

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 12.05.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar_produs si pret total_produs lei fara TVA