ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de lucrari, Ridicare la cota a capacelor de camin in municipiul Marghita necesare pentru buna desfasurare a activitatii de intretinere drumuri in Municipiul Marghita si a bunei desfasurari al circulatiei rutiere in Municipiul Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, lucrari de Ridicare la cota a capacelor de camin in municipiul Marghita pe perioada de 3 luni, necesara pentru buna desfasurare a activitatii de intretinere drumuri in Municipiul Marghita si a bunei desfasurari al circulatiei rutiere in Municipiul Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 01.09.2017 inclusiv, pentru lucrari de : Ridicare la cota a capacelor de camin in municipiul Marghita intocmit conform Antemasuratorii anexate.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 59500 lei fara TVA.

Ofertantii interesati isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel:

  • cod CPV: 45232410-9 cu Titlul “Ridicare la cota a capacelor de camin in municipiul Marghita”.

In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 01.09.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, oferta financiara intocmita conform antemasuratorii atasate prezentei invitatii, in original, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt– Antemasuratoarea cu cantitatile necesare intocmirii ofertei financiare .