ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de lucrari : Refacere infrastructura si suprastructura trotuare in municipiul Marghita necesare pentru buna desfasurare a activitatii de intretinere drumuri in Municipiul Marghita si a bunei desfasurari al circulatiei pietonale in Municipiul Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, lucrari de Refacere infrastructura si suprastructura trotuare in municipiul Marghita pe perioada de 3 luni, necesara pentru buna desfasurare a activitatii de intretinere drumuri in Municipiul Marghita si a bunei desfasurari al circulatiei pietonale in Municipiul Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 01.09.2017 inclusiv, pentru lucrari de : Refacere infrastructura si suprastructura trotuare in municipiul Marghita , intocmita conform Antemasuratorii anexate.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 252000 lei fara TVA.

Ofertantii interesati isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel:

  • cod CPV: 45233161-5 cu Titlul “Refacere infrastructura si suprastructura trotuare in municipiul Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 01.09.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, oferta financiara intocmita conform antemasuratorii atasate prezentei invitatii, in original, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt – Antemasuratoarea cu cantitatile necesare intocmirii ofertei.financiare .