ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de lucrari” Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI” necesare pentru buna desfasurare a activitatii Casei de Cultura

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, lucrari de ”Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI„.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 18.12.2017  inclusiv, pentru lucrari de : Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI,  intocmita  conform caietului de sarcini  si  documentatiei  cu piese scriese si desenate atasate.

Valoarea  totala estimata  a achizitiei este de  43350 lei fara TVA.

 Ofertantii interesati isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel:

  • cod CPV: 45331210-1 cu Titlul  “Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI”.

      In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 18.12.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  oferta financiara intocmita  conform antemasuratorii atasate prezentei invitatii, in original,  in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt – in format electronic  Caietul de sarcini, Plansele 3*/RM, 3*/AM, 4*/AM si 5*/AM si 1*RM, Antemasuratoarea si Memoriu justificativ al proiectantului.