ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de Echipament (articole de imbracaminte si de incaltaminte) pentru Politie Locala Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Echipamente (articole de imbracaminte si de incaltaminte) pentru Politie Locala Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 24.05.2017 inclusiv, pentru Echipamente (articole de imbracaminte si de incaltaminte) pentru Politie Locala Marghita avand valoare estimata de 16.909 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod CPV: 18300000-2 cu TitlulEchipamente (articole de imbracaminte si de incaltaminte) pentru Politie Locala Marghita”

In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 24.05.2017 ora 15:00 pe e-mail Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Persoana de contact: Ardelean Sorin – Şef serviciu Politia Locală

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model si Model – Anexa pret unitar_produs si pret total_produs lei fara TVA