ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de cartuse pentru imprimante, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei Municipiului Marghita, a Bibliotecii, a Evidentei populatiei ,Casei de cultura si a Salilor de sport

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, tonere pentru imprimante, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita, a Bibliotecii, Casei de cultura, a Evidentei populatiei si a Salilor de sport pentru un trimestru.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 31.05.2017 inclusiv, pentru pachetul cartuse pentru imprimante conform caietului de sarcini, avand valoare estimata de 12.900 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 30125100-2 cu Titlul “PACHET CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE pentru unitatile aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 31.05.2017 ora 12:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA

La pozitia nr.40 din “Anexa  pret   unitar /produs si pret total /produs lei fara TVA” ,la model imprimanta numele este gresit, corect este : Canon i-Sensys LBP 6310 dn