ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de Carti de biblioteca pentru Biblioteca ,,Ioan Munteanu’’ Mun. Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Pachet de carti pentru Biblioteca ,,Ioan Munteanu’’ Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 30.10.2017  inclusiv, pentru Pachet de carti pentru Biblioteca ,,Ioan Munteanu’’ Marghita avand valoare estimata de  1332,40  lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod  CPV: 22113000-5 cu Titlul  “Pachet de carti pentru Biblioteca ,,Ioan Munteanu’’ Marghita”

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 30.10.2017 ora 15:00 pe e-mail Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fara TVA pentru toate produsele  solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Persoana de contact: Atyim Lavinia – Director Biblioteca ,,Ioan Munteanu’’.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si ModelAnexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA.